Stijging WW-uitkeringen, financiële sector nog nauwelijks geraakt door coronacrisis

Het aantal WW-uitkeringen liet in de maand januari 2021 een lichte stijging zien in vergelijking met een maand eerder (+1%). Eind januari werden in Limburg 19.300 WW-uitkeringen verstrekt. De werkgelegenheid in de financiële sector werd tot nu toe nauwelijks geraakt door de coronacrisis en voor dit jaar wordt een toename van het aantal banen in deze sector voorzien. De kansen op werk liggen echter vooral op de hogere beroepsniveaus.

Op maandbasis lichte toename aantal WW-uitkeringen

Eind januari 2021 werden in de provincie Limburg 19.300 WW-uitkeringen verstrekt. Dat was 1% meer dan in december 2020 en een toename van 14% in vergelijking met januari 2020. Ook landelijk was er zowel op maand- als jaarbasis sprake van een stijging. Ten opzichte van december 2020 lag het aantal verstrekte WW-uitkeringen eveneens 1% hoger en in vergelijking met januari 2020 20%. Het WW-percentage bedroeg in de provincie Limburg in januari 2021 3,3%, een fractie hoger dan het landelijke WW- percentage van 3,1%.

Groei aantal banen in financiële sector

De sector financiële dienstverlening bestaat vooral uit banken en assurantiekantoren. Tussen 2008 en 2018 vielen er door reorganisaties en digitalisering veel ontslagen op lager en middelbaar beroepsniveau in deze sector, waardoor een aanzienlijke krimp van de werkgelegenheid optrad. In 2018 en 2019 bleef de werkgelegenheid in de financiële sector stabiel. Het aantal banen in deze sector lijkt nauwelijks geraakt te worden door de coronacrisis, maar wel hebben enkele grote banken recent aangekondigd versneld filialen te willen sluiten.1 Winsten zijn gedaald en de rente staat extreem laag.

In 2019 omvatte de werkgelegenheid in de financiële sector landelijk 215.000 banen. UWV voorziet in 2021 een totaal aantal banen van 217.000 in deze sector. Dat is een groei van 1%, die uitsluitend voor rekening komt van de ict-, financiële en juridische beroepen op hoger beroepsniveau. Over alle sectoren samen wordt een krimp van de werkgelegenheid met 1,8% voorzien2. Cijfers over de ontwikkeling van de werkgelegenheid in Limburg zijn niet beschikbaar.

Afname aantal WW-uitkeringen bank- en verzekeringswezen

Door financiële instellingen is er nauwelijks beroep gedaan op de verschillende NOW-regelingen (NOW: tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid). De mogelijk dempende werking van de NOW is terug te zien in de ontwikkeling van het aantal WW-uitkeringen vanuit de financiële dienstverlening. Waar het aantal WW- uitkeringen over alle sectoren gezamenlijk in de periode van januari 2020 tot en met januari 2021 in Limburg met 14% toenam, daalde het aantal verstrekte WW- uitkeringen vanuit de financiële sector in de provincie Limburg in diezelfde periode met 24%. Ook speelt een rol dat veel werknemers in de financiële sector werkzaam zijn op basis van een vast dienstverband. Gedurende de coronacrisis verliezen vooral werknemers met een flexibele arbeidsrelatie hun baan.

 

Kansen op werk in financiële sector vooral op hoger beroepsniveau

Ondanks het feit dat de coronacrisis geen negatief effect lijkt te hebben op de werkgelegenheid in de financiële dienstverlening, neemt de vraag naar personeel op lager en middelbaar beroepsniveau af. De top 10 van werkzoekenden in de WW vanuit de financiële sector bestaat voor een groot deel dan ook uit administratieve functies, zoals financieel-administratief medewerkers, ondersteunende secretariële medewerkers en receptionisten-telefonisten. Door digitalisering van processen zijn en blijven deze beroepen kwetsbaar. Dit blijkt ook uit de publicatie De arbeidsmarktpositie van mbo’ers vergeleken (UWV, 2021), waarin de arbeidsmarktpositie voor de opleidingstypes bol-2 en bol-3 Financieel-administratieve dienstverlening, bbl-3 Secretariële dienstverlening en bbl-4 Secretariële en algemene administratieve dienstverlening als ‘matig’ worden geschetst.

Goede kansen op werk in deze sector liggen dan ook uitsluitend op de hogere beroepsniveaus (hbo en wo). Zo is er in de financiële dienstverlening veel vraag naar ict’ers, bijvoorbeeld om vorm te geven aan digitalisering van processen. Hierbij valt te denken aan functies zoals ict-architecten, systeemontwikkelaars, webdevelopers en security specialisten. Ook zijn er goede kansen op werk in de financiële dienstverlening voor juristen. Binnen de financiële beroepen zijn er onder andere goede kansen op werk voor assurantieadviseurs, kredietbeoordelaars en hypotheekadviseurs.3

Eveneens een functie met goede perspectieven op werk is de zogenaamde customer due diligence specialist of de ‘know-your-customer’-specialist. Omdat banken zich steeds meer richten op het voorkomen van financiële criminaliteit zetten zij financiële experts in, die nauwgezet dossier- en dataonderzoek doen naar bijvoorbeeld witwassen of financiering van terrorisme. Deze functionarissen zijn vaak hbo- of wo-opgeleiden in bedrijfseconomische of juridische richting.