Invloed op een gunstig vestigingsklimaat en economische groei

Wat is perspectief
op werk

De Limburgse arbeidsmarkt heeft dringend behoefte aan meer en goed geschoolde werknemers. Het beschikbaar zijn van deze werknemers is één van de factoren die invloed heeft op een gunstig vestigingsklimaat en economische groei. Een goed functionerende inclusieve arbeidsmarkt kenmerkt zich door evenwicht tussen vraag (werk) en aanbod (werkzoekenden). Belangrijk hiervoor zijn doorlopende leerlijnen in het onderwijs, effectieve en efficiënte vervulling van de vraag in het bedrijfsleven, lage werkloosheid en een hoge arbeidsparticipatie van zoveel mogelijk mensen. Hiertoe zullen ook reserves aangeboord worden, zoals mensen met een ‘afstand tot de arbeidsmarkt’. Met oog voor de werkzoekenden die in de afgelopen jaren in een zwakkere positie terecht zijn gekomen. Problematieken op leefgebieden zoals financiën, gezondheid, opvoeding, opleiding, etc. spelen een prominente belemmerende rol. Dit vraagt om aanpassing/ontwikkeling van deze werkzoekenden en aanpassingsvermogen van werkgevers. Zij moeten open staan voor deze groep en hun bedrijf en werk daarvoor geschikt maken.

Iedereen die wil en kan werken moet aan de slag kunnen. Want werk zorgt voor economische en financiële zelfstandigheid, draagt bij aan het gevoel van eigenwaarde en levert een bijdrage aan een sterke, regionale economie. Nu is dan ook het moment om hierop in te zetten en Perspectief op Werk biedt de arbeidsmarktregio de kans om invulling te geven aan een regionaal programma om de beste kandidaat bij de beste plek te krijgen én de beste plek voor de beste kandidaat beschikbaar te maken.

Iedereen die wil en kan werken moet aan de slag kunnen. Want werk zorgt voor economische en financiële zelfstandigheid, draagt bij aan het gevoel van eigenwaarde en levert een bijdrage aan een sterke, regionale economie. Nu is dan ook het moment om hierop in te zetten en Perspectief op Werk biedt de arbeidsmarktregio de kans om invulling te geven aan een regionaal programma om de beste kandidaat bij de beste plek te krijgen én de beste plek voor de beste kandidaat beschikbaar te maken. Ook biedt Perspectief op Werk de kans om de publiek-private samenwerking verder te intensiveren. De overtuiging is namelijk dat publieke en private partijen elkaar nodig hebben om de uitdagingen van de (nabije) toekomst aan te gaan.

Het actieplan van Perspectief op Werk in Zuid-Limburg is in een gezamenlijk proces met alle partners tot stand gekomen. De betrokken partners zijn werkgevers(vertegenwoordigers), UWV, onderwijs- en onderzoekspartijen, gemeenten, de Werkgeversservicepunten en de werknemersvertegenwoordigers.  Het actieplan Perspectief op Werk is de leidraad en geeft concrete invulling aan de bestuurlijke ambities voor de Arbeidsmarktregio Zuid-Limburg.

Samenwerkingen

Om die doelen te halen, werken in het Werkbedrijf 15 Limburgse gemeenten (vertegenwoordigd door Sittard-Geleen, Maastricht en Heerlen) samen met UWV, regionale bedrijven (Profcore, Vebego en Cofely), de Limburgse Werkgeversvereniging (LWV) en de vakbonden FNV, CNV en VCP.

Lees op onze website meer over de participatiewet en de banenafspraak.

MVO-platforms

In de 3 gewesten (Maastricht-Heuvelland, Parkstad en Westelijke Mijnstreek) zijn ook 3 werkgeversplatforms actief die helpen bij het vormgeven van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en “inclusief ondernemen”. Deze platforms (Kommit, Immens en Sprinc) kunnen door middel van evenementen en workshops werkgevers ondersteunen bij het toepassen van de participatiewet en het invullen van de banenafspraak.

Bij deze MVO-platforms zijn ook de WerkgeversServicepunten aangesloten die adviseren bij het plaatsen van mensen met talent én een afstand tot de arbeidsmarkt.

Meer informatie

Meer informatie over het regionaal Werkbedrijf, de banenafspraak en alles wat daarmee samenhangt, vindt u op de website van de Programmaraad.

Publicaties
Samen voor de klant

De Programmaraad heeft verschillende filmpjes en animaties gemaakt over de participatiewet. Deze zijn rechtenvrij te gebruiken. Kijk op samenvoordeklant.nl voor deze leuke en duidelijke filmpjes over de participatiewet.

Actueel nieuws

Nieuwsflits

De online banenmarkt

In deze tijd zijn online activiteiten niet meer weg te denken. Daarom organiseren wij op dinsdag…
Nieuwsflits

Euregionale Jobfair – 21 oktober 2021

De Euregionale jobfair Zuid-Limburg is hét platform waar Nederlandse, Belgische en Duitse werkgevers elkaar kunnen…
Nieuwsflits

Online event: Maak werk van uw talent!

Op maandag 11 oktober 2021 organiseert UWV het online event: Maak werk van uw talent!…